img

Profilaktyka i leczenie rozwoju wad postawy oraz wczesne wspomaganie i normalizacja napięcia mięśniowego pomaga w zapobieganiu odchyleń od normy. Podczas terapii zwracamy uwagę na wykształcenie nawyku prawidłowej postawy ciała oraz umiejętność korygowania w życiu codziennym. Po terapii zalecamy dzieciom wykonywanie ćwiczeń w warunkach domowych.
Terapie kierujemy do dzieci:
• z wadami kręgosłupa (plecy okrągłe, wklęsłe, płaskie)
• z skoliozą
• z wadami klatki piersiowej (kurza, szewska)
• z wadami kolan (koślawe, szpotawe)
• z wadami stóp (stopy płaskie, końsko-szpotawe, szpotawe)
• z zaburzeniami chodu