Reha Fun zajmuje się kompleksową rehabilitacją dzieci. Terapię oparta jest na podstawie indywidualnych potrzeb moich pacjentów wykorzystując najnowsze metody stymulacji niemowląt i małych dzieci.1

Prowadzę przyjazną terapię dla:

 • Wcześniaków
 • Dzieci z grupy wysokiego ryzyka zagrożonych rozwojem mózgowego porażenia dziecięcego
 • Dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego
 • Dzieci z asymetrią
 • Dzieci z MPD
 • Dzieci z wadami wrodzonymi stóp (stopy końsko-szpotawe, stopa końska)
 • Dzieci z przepukliną oponowo – rdzeniową
 • Dzieci z okołoporodowym uszkodzeniem splotu barkowego
 • Dzieci z wadami wrodzonymi (achondroplazja, artrogrypoza, itp.)
 • Dzieci z wadami genetycznymi (zepół Downa, Zesół Williamsa, itp.)
 • Dzieci z chorobami zanikowymi mięśni
 • Dzieci z kręczem szyi
 • Dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach i szkoleniach z zakresu rehabilitacji dzieci.