Reha Fun 

Karolina Staszak-Skarba

Al. Spółdzielczości Pracy 81 A

Lublin 

tel. 609-970-415